Politika privatnosti

1 Uvod i opšte odredbe

Želimo da Vam se zahvalimo za interesovanje za našu kompaniju. Zaštita podataka je od posebno visokog prioriteta za menadžment kompanije DMK Baby GmbH. Korišćenje internet stranica DMK Baby GmbH je moguće bez navođenja ličnih podataka. Međutim, ako posetioci veb-sajta žele da koriste posebne usluge koje naše preduzeće pruža preko naše veb stranice, obrada ličnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada ličnih podataka neophodna i ako ne postoji pravni osnov za takvu obradu, generalno, u tim slučajevima dobijamo saglasnost lica na koje se podaci odnose.

Obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa ili adresa e-pošte lica na koje se podaci odnose, uvek će biti u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Ovom izjavom o zaštiti podataka naše preduzeće želi da obavesti javnost o vrsti, obimu i svrsi ličnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Osim toga, korisnici veb stranice su informisani o svojim pravima uz pomoć ove izjave o zaštiti podataka.

Kao rukovaoc, DMK Baby GmbH je sproveo brojne tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio najpotpuniju zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Ipak, digitalni prenos podataka uvek može biti podložan bezbednosnim slabostima, tako da se ne može garantovati apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svako lice na koje se podaci odnose je slobodno da nam prenese lične podatke alternativnim putem, na primer telefonom.

 

1.1 Naziv i adresa rukovaoca

Rukovalac u smislu Opšte uredbe EU o zaštiti podataka i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primenjuju u državama članicama Evropske Unije i Srbiji, i drugih odredbi prirode zaštite podataka je:


DMK Baby GmbH
Henrich-Focke-Str. 4
28199 Bremen
Tel.: +49 421 243-26000

E-Mail: kontakt@humana.de
 

1.2 Kontakt službenika za zaštitu podat

Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na:

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Flughafenallee 17
28199 Bremen

E-Mail: datenschutz@dmk.de

Svaki posetilac veb-sajta i druga zainteresovana lica mogu u bilo kom trenutku direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka sa svim pitanjima i sugestijama u vezi sa zaštitom podataka.

 

1.3 Prenos podataka

Vaše lične podatke ne prenosimo trećim licima u druge svrhe osim onih navedenih u nastavku.

Vaše lične podatke prosleđujemo trećim licima samo ako

 • Opštom uredbom EU o zaštiti podataka i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
 • obelodanjivanje je neophodno u skladu sa čl. 6 st. 1 lit. f Opšte uredbe EU o zaštiti podataka ili Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i nema razloga za pretpostavku da imate preovlađujući interes dostojan zaštite u neotkrivanju vaših podataka,
 • postoji zakonska obaveza za obelodanjivanje u skladu sa čl. 6 st. 1 lit. c Opšte uredbe EU o zaštiti podataka ili Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i
 • ovo je zakonski dozvoljeno i neophodno za obradu ugovornih odnosa sa vama u skladu sa čl. 6 st. 1 lit. b Opšte uredbe EU o zaštiti podataka ili Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

2 Napomene o prikupljanju podataka

2.1 Kolačići

Politika kolačića www.humana-baby.rs

Ovaj dokument informiše korisnike o tehnologijama koje pomažu ovom veb-sajtu da postigne dole opisane svrhe. Takve tehnologije omogućavaju korisniku pristup i čuvanje informacija (na primer korišćenjem kolačića) ili korišćenje resursa (na primer pokretanjem skripte) na korisnikovom uređaju dok komuniciraju sa ovom veb stranicom.

Radi jednostavnosti, sve takve tehnologije su definisane kao „alati za praćenje” u ovom dokumentu – osim ako nema razloga za razlikovanje.

Na primer, dok kolačići mogu da se koriste i na veb i na mobilnim pretraživačima, bilo bi netačno govoriti o kolačićima u kontekstu mobilnih aplikacija jer su oni alati za praćenje zasnovani na pretraživaču. Iz tog razloga, u ovom dokumentu, termin kolačići se koristi samo tamo gde je izričito namenjen da označi taj određeni tip alata za praćenje.

Za neke od svrha za koje se alati za praćenje koriste može takođe biti potrebna saglasnost korisnika. Kad god je data saglasnost, ona se može slobodno povući u bilo kom trenutku prateći uputstva data u ovom dokumentu.

Ovaj veb-sajt koristi samo alate za praćenje kojima upravlja direktno Vlasnik (takozvani „prvi“ alat za praćenje).

Period važenja i isteka kolačića prve strane i drugih sličnih alata za praćenje može varirati u zavisnosti od trajanja koje je odredio Vlasnik. Neki od njih ističu nakon završetka sesije pregledanja korisnika.

Korišćenje tehnički neophodnih kolačića zasnivamo na čl. 6 st. 1 lit.f Opšte uredbe EU o zaštiti podataka ili Zakonu o zaštiti podataka o lilčnosti: obrada se odvija radi poboljšanja funkcionalnosti naše veb stranice. Stoga su neophodni da bi se zaštitili naši legitimni interesi. Ukoliko je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 lit. a Opšte uredbe EU o zaštiti podataka ili Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Aktivnosti koje su striktno neophodne za rad ove veb stranice i pružanje usluge

Ovaj veb-sajt  koristi takozvane „tehničke“ kolačiće i druge slične alate za praćenje za obavljanje aktivnosti koje su striktno neophodne za rad ili isporuku Usluge.

Ostale aktivnosti koje uključuju korišćenje alata za praćenje

Doživite poboljšanje

Ova veb lokacija koristi Trackers da obezbedi personalizovano korisničko iskustvo poboljšanjem kvaliteta opcija upravljanja preferencijama i omogućavanjem interakcije sa spoljnim mrežama i platformama.

 • Prikazivanje sadržaja sa spoljnih platformi

Ova vrsta usluge vam omogućava da gledate sadržaj hostovan na spoljnim platformama direktno sa stranica ove veb stranice i komunicirate sa njima.
Ova vrsta usluge može i dalje prikupljati podatke o veb saobraćaju za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je Korisnici ne koriste.

IouTube video vidžet (Google Ireland Limited)

IouTube je usluga vizuelizacije video sadržaja koju pruža Google Ireland Limited koja omogućava ovoj veb lokaciji da ugradi sadržaj ove vrste na svoje stranice.
Lični podaci koji se obrađuju: podaci za praćenje i korišćenje.

Mesto obrade: Irska – Politika privatnosti.
Trajanje skladištenja:

PREF: 8 meseci
VISITOR_INFO1_LIVE: 8 meseci
ISC: trajanje sednice

Merenje

Ovaj veb-sajt koristi alate za praćenje kako bi merio saobraćaj i analizirao ponašanja korisnika sa ciljem poboljšanja usluge.

 • Analitika

Usluge sadržane u ovom odeljku omogućavaju Vlasniku da nadgleda i analizira veb saobraćaj i mogu se koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

Google analitika 4 (Google Ireland Limited)

Google Analitics 4 je usluga veb analize koju pruža Google Ireland Limited („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje korišćenja ovog veb sajta, za pripremu izveštaja o svojim aktivnostima i deljenje sa drugim Google uslugama.

Google može da koristi prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase svoje sopstvene reklamne mreže.

U Google analitici 4, IP adrese se koriste u vreme prikupljanja, a zatim se odbacuju pre nego što se podaci evidentiraju u bilo kom centru podataka ili serveru. Korisnici mogu saznati više ako pogledaju Google-ovu zvaničnu dokumentaciju.

Lični podaci obrađeni: Trackers.
Mesto obrade: Irska – Politika privatnostiOpt Out.

Trajanje skladištenja:
_ga: 2 godine
_ga_*: 2 godine
_gac_gb_*: 3 meseca
_gid: 1 dan

Funkcije Google analitike za izveštaje o oglašavanju

Google analitika u ovoj aplikaciji (ovom veb-sajtu) omogućava funkcije izveštavanja o oglašavanju koje prikupljaju dodatne informacije iz DoubleClick kolačića (aktivnost na vebu) i uređaja oglašavanja ID-ova (aktivnost aplikacije). Omogućava vlasniku da analizira specifične podatke o ponašanju i interesovanjima (podaci o saobraćaju i podaci o interakciji korisnika sa oglasima) i, ako je omogućeno, demografske podatke (informacije o uzrastu i polu).
Korisnici mogu da odustanu od Google-ove upotrebe kolačića tako što će pristupiti Google-ovim podešavanjima oglasa. Obrađeni lični podaci: kolačići, jedinstveni identifikator uređaja za oglašavanje (Google Advertising ID ili IDFA, na primer) i različite vrste podataka kako je opisano u izjavi o privatnosti usluge. Politika privatnosti - Opt Out.

Google analitika: Izveštaji o učinku prema demografskim kategorijama i interesovanjima

Google analitika: Izveštaji o učinku prema demografskim kategorijama i interesovanjima je Google funkcija za izveštavanje o oglašavanju koja pruža podatke o demografskim kategorijama i interesovanjima u okviru Google analitike za ovaj veb-sajt (demografija znači podatke o starosti i polu).
Korisnici mogu da odustanu od Google-ove upotrebe kolačića tako što će pristupiti Google-ovim podešavanjima oglasa (Google's Ad Settings).
Obrađeni lični podaci: kolačići, jedinstveni identifikator uređaja za oglašavanje (Google Advertising ID ili IDFA, na primer) i različite vrste podataka kako je opisano u izjavi o privatnosti usluge. Politika privatnosti - Opt Out.

Google analitika sa IP anonimnosti

Google analitika je usluga veb analitike koju pruža Google Ireland Limited („Google“). Google koristi prikupljene podatke da prati i proučava kako se ovaj veb-sajt koristi, izveštava o njegovim aktivnostima i deli ih sa drugim Google uslugama.
Google može da koristi prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase sopstvene reklamne mreže.
Na ovom veb-sajtu aktivirana je IP anonimnost tako da se IP adrese korisnika prethodno skraćuju od strane Google-a u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti preneta na Google server u SAD i tamo skraćena.

Obrađeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju. Politika privatnosti - Opt Out

Ciljanje i oglašavanje

Ovaj veb-sajt koristi alate za praćenje za isporuku personalizovanog marketinškog sadržaja zasnovanog na ponašanju korisnika i za upravljanje, prikazivanje i praćenje oglasa.

 • Ponovno oglašavanje i ciljanje ponašanja

Ova vrsta usluge omogućava ovom veb-sajtu i njegovim partnerima da informišu, optimizuju i šalju oglase na osnovu prethodnog korišćenja ovog veb-sajta od strane korisnika.

Ova aktivnost je olakšana praćenjem podataka o korišćenju i korišćenjem alata za praćenje u cilju prikupljanja informacija koje se zatim prenose partnerima koji upravljaju aktivnostima ponovnog oglašavanja i ciljanog ponašanja.

Neke usluge nude opciju ponovnog oglašavanja na osnovu lista adresa e-pošte.
Pored bilo koje funkcije onemogućavanja koju pruža bilo koja od dole navedenih usluga, Korisnici se mogu odjaviti tako što će posetiti stranicu Network Advertising Initiative opt-out page (stranica za isključivanje inicijative za mrežno oglašavanje)

Korisnici takođe mogu da odustanu od određenih funkcija oglašavanja putem primenljivih podešavanja uređaja, kao što su podešavanja oglašavanja uređaja za mobilne telefone ili podešavanja oglasa uopšte.

Ponovno oglašavanje pomoću Google analitike

Ponovno oglašavanje pomoću Google analitike je usluga ponovnog oglašavanja i ciljanja ponašanja koju pruža Google Ireland Limited koja kombinuje aktivnosti praćenja Google analitike i njenih kolačića sa Google Ads reklamnom mrežom i „DoubleClick“ kolačićem.
Obrađeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju. Politika privatnosti - Opt Out

Aktivnosti koje se ne uklapaju u gore navedene kategorizacije

 • Prihvatanje kolačića veb-sajta

Ovi kolačići se koriste za anonimnu identifikaciju vašeg klijenta i za čuvanje da li ste uzeli u obzir obaveštenje o korišćenju kolačića. Ne čuvaju se i ne prenose lični podaci.

Period skladištenja:
_iub_cs-89964227: 1 godina

 • Kolačić koji čita Obaveštenje o dojenju

Svrha: Ovi kolačići se koriste za anonimnu identifikaciju vašeg klijenta i za čuvanje da li ste pročitali i primili na znanje obaveštenje o dojenju. Ne čuvaju se i ne prenose lični podaci.

Period skladištenja:

notificationPopup6294State: 24 sata

 • Kolačić sesije za Typo3 upravljanje korisnicima

Ovaj kolačić je relevantan samo za veb administratore. Ne obrađuju se lični podaci.

Period skladištenja:

fe_typo_user: trajanje sesije

Kako upravljati preferencama i dati ili povući saglasnost

Postoje različiti načini da upravljate postavkama u vezi sa alatima za praćenje i da date i povučete saglasnost, gde je to relevantno:

Korisnici mogu da upravljaju podešavanjima vezanim za alate za praćenje direktno u okviru sopstvenih podešavanja uređaja, na primer, sprečavanjem upotrebe ili skladištenja alata za praćenje.

Pored toga, kad god je korišćenje alata za praćenje zasnovano na saglasnosti, Korisnici mogu dati ili povući takvu saglasnost postavljanjem svojih preferenca u obaveštenju o kolačićima ili ažuriranjem tih podešavanja u skladu sa tim, putem relevantnog vidžeta za preferencije saglasnosti, ako je dostupan.

Takođe je moguće, putem relevantnih funkcija pretraživača ili uređaja, izbrisati prethodno uskladištene alate za praćenje, uključujući i one koji pamte prvobitne saglasnosti korisnika.

Drugi alati za praćenje u lokalnoj memoriji pretraživača mogu se obrisati brisanjem istorije pregledanja.

Pronalaženje podešavanja alata za praćenje

Korisnici mogu, na primer, da pronađu informacije o tome kako da upravljaju kolačićima u najčešće korišćenim pretraživačima na sledećim adresama:

Korisnici takođe mogu da upravljaju određenim kategorijama alata za praćenje koji se koriste u mobilnim aplikacijama tako što će ih isključiti putem relevantnih podešavanja uređaja, kao što su podešavanja oglašavanja uređaja za mobilne uređaje ili podešavanja praćenja uopšte (korisnici mogu da uđu u podešavanja uređaja, pogledaju i potraže relevantna podešavanja).

Onemogućavanja specifičnih za reklamnu industriju

Bez obzira na gore navedeno, Korisnici mogu da prate uputstva koja su dala YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (US) i Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) ili druge slične usluge. Takve inicijative omogućavaju korisnicima da izaberu svoje željene postavke praćenja za većinu alata za oglašavanje. Vlasnik stoga preporučuje da korisnici koriste ove resurse pored informacija datih u ovom dokumentu.

Digital Advertising Alliance nudi aplikaciju pod nazivom AppChoices koji pomaže korisnicima da kontrolišu u mobilnim aplikacijama oglašavanje zasnovano na interesovanjima.

Vlasnik i rukovalac podacima

DMK Baby GmbH

Administrativno sedište:
DMK Baby GmbH
Henrich-Focke-Straße 4
28199 Bremen
Germany

Tel.: +49 421 243 26 000
Email: kontakt@humana.de
Web: www.humana-baby.com

Upravni odbor: Mariola Marta Matuszek, Peter Hüttmann, Dr. Marc-Alexander Mahl

Podaci o registraciji kompanije:

Amtsgericht Bremen
HRB 29267
USt-IdNr. (VAT Reg No): DE 26 5646 153

Kontakt email vlasnika: kontakt@humana.de

S obzirom na objektivnu složenost koja okružuje tehnologije praćenja, korisnici se podstiču da kontaktiraju Vlasnika ukoliko žele da dobiju dodatne informacije o korišćenju takvih tehnologija od strane ove veb stranice.

Definicije i pravne reference

Lični podaci (ili podaci)

Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka

Informacije koje se automatski prikupljaju putem ovog veb-sajta (ili usluga trećih strana koje se koriste na ovom veb-sajtu), koje mogu uključivati: IP adrese ili imena domena računara koje koriste Korisnici koji koriste ovu veb lokaciju, URI adrese (Jedinstveni identifikator resursa), vreme zahteva, metod koji se koristi za podnošenje zahteva serveru, veličina datoteke primljene kao odgovor, numerički kod koji ukazuje na status odgovora servera (uspešan ishod, greška, itd.), zemlju porekla, karakteristike pretraživača i operativnog sistema koje koristi Korisnik, različite detalje o vremenu po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici u okviru aplikacije) i detalje o putanji koju prati u aplikaciji sa posebnim osvrtom na redosled posećene stranice i drugi parametri o operativnom sistemu uređaja i/ili IT okruženju korisnika.

Korisnk

The individual using this Website who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

Lice na koje se podaci odnose

Fizičko lice na koje se lični podaci odnose.

Obrađivač

Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, kao što je opisano u politici privatnosti.

Rukovalac (ili Vlasnik)

Fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje, uključujući bezbednosne mere u vezi sa radom i korišćenjem ove veb stranice. Rukovalac  podacima, osim ako nije drugačije naznačeno, je vlasnik ove veb stranice.

Ovaj veb-sajt (ili ova aplikacija)

Način na koji se prikupljaju i obrađuju lični podaci korisnika.

Usluga

Usluga koju pruža ovaj veb-sajt kako je opisano u relativnim uslovima (ako je dostupno) i na ovoj veb lokaciji/aplikaciji.

Evropska Unija (ili EU)

Osim ako nije drugačije naznačeno, sve reference koje se u ovom dokumentu navode na Evropsku uniju uključuju sve sadašnje države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora.

Kolačić

Kolačići su alati za praćenje koji se sastoje od malih skupova podataka uskladištenih u pretraživaču korisnika.

Alati za praćenje

Alati za praćenje označavaju bilo koju tehnologiju – npr. kolačiće, jedinstvene identifikatore, veb-svetionike, ugrađene skripte, e-oznake i otiske prstiju – koja omogućava praćenje korisnika, na primer pristupanjem ili čuvanjem informacija na korisnikovom uređaju.


Pravne informacije

Ova izjava o privatnosti je pripremljena na osnovu odredbi više zakona, uključujući čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta uredba EU o zaštiti podataka) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na ovaj veb-sajt, ukoliko nije drugačije navedeno u ovom dokumentu. 

 

2.2 Prikupljanje opštih podataka i informacija

a) Prilikom posete veb-sajtu

Kada posećujete naš veb-sajt, pretraživač koji se koristi na vašem uređaju automatski šalje informacije serveru našeg veb-sajta. Ove informacije se privremeno čuvaju u datoteci evidencije. Sledeće informacije se prikupljaju bez ikakvih radnji sa vaše strane i čuvaju do automatskog brisanja:

 • Naziv preuzete datoteke
 • Datum i vreme preuzimanja
 • Količina prenetih podataka
 • Obaveštenje da je preuzimanje bilo uspešno ili ne
 • Tip korišćenog veb pretraživača
 • Tip operativnog sistema koji se koristi
 • Stranica posećena direktno pre
 • Naziv vašeg internet provajdera
 • Vaša IP adresa

Navedene podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje nesmetane veze sa veb-sajtom;
 • obezbeđivanje da je naša veb lokacija jednostavna za korišćenje;
 • evaluacija sigurnosti i stabilnosti sistema; kao i
 • za ostale administrativne svrhe.

Pravni osnov za obradu podataka je član 6 (1) (f) Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Naš legitimni interes proizilazi iz gore navedenih ciljeva prikupljanja podataka. Prikupljeni podaci se ni pod kojim okolnostima neće koristiti u svrhu donošenja zaključaka o vama lično.

b) Kada koristite naš kontakt obrazac

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nudimo vam mogućnost da nas kontaktirate putem kontakt forme koja se nalazi na veb stranici. Ako nas korisnik veb sajta kontaktira, lični podaci koji se prenose DMK GmbH automatski se prikupljaju i čuvaju samo za internu upotrebu i interne svrhe. Ovi lični podaci se ne prosleđuju trećim licima. Obrada podataka u svrhu kontaktiranja odvija se u skladu sa članom 6 (1) (a) Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), kao i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na osnovu vašeg dobrovoljno datog pristanka.

 

3. Društvene mreže

Naš veb-sajt sadrži linkove ka društvenim mrežama Facebook i Instagram. Ako otvorite veb-stranicu koja pripada našem veb-sajtu koji sadrži takav dodatak, Vaš pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa serverima pojedinih preduzeća. Sadržaji dodatka se prenose direktno na Vaš pretraživač i integrisani su u veb-sajt. Zbog toga nemamo uticaj na obim podataka koji pomenuta preduzeća evidentiraju uz pomoć takvih dodataka. Ovo su usluge koje pružaju kompanije sa sedištem u SAD:

Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Ne može se isključiti mogućnost da svakog posetioca našeg veb-sajta detektuju pomenute kompanije na osnovu njegove IP adrese i otvorenog URL-a, čak i ako posetilac ne klikne na dodatak, niti je registrovan kod kompanije korisničkim nalogom.

Da biste saznali više o svrsi i obimu prikupljanja podataka i dalje obrade i korišćenja podataka od strane ovih kompanija i o Vašim pravima i mogućnostima u tom pogledu, kao i koja podešavanja štite Vašu privatnost, molimo vas da pogledate politike privatnosti koje pružaju:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

 

4. Prava lica na koje se podaci odnose

Imate pravo na sledeća prava kao lica na koje se podaci odnose:

a) Pravo na informacije

Imate pravo da zatražite potvrdu da li se vaši lični podaci obrađuju.

b) Ispravka / brisanje / ograničenje obrade

Štaviše, imate pravo da tražite od nas:

 • da odmah ispravimo lične podatke koji se odnose na vas (pravo na ispravku);
 • da odmah izbrišemo lične podatke koji se odnose na vas (pravo na brisanje); i
 • da ograničimo obradu vaših ličnih podataka (pravo na ograničenje obrade).

c) Prenosivost podataka

Imate pravo da dobijete lične informacije koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da te informacije prenesete drugoj odgovornoj osobi.

d) Pravo na opoziv

Imate pravo da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade izvršene na osnovu saglasnosti do opoziva.

e) Pravo na prigovor

Ako je obrada ličnih podataka koji se tiču vas neophodna za obavljanje zadatka od javnog interesa (član 6 (1) (e) Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR)), a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ili za zaštitu naših legitimnih interesa (član 6 (1) (f) Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR)), imate pravo na prigovor.

f) Pravo na žalbu

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši Opštu uredbu EU o zaštiti podataka i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo žalbe nadzornom organu bez štete po bilo koje druge pravne lekove. Kontakt podatke vašeg nadležnog organa možete pronaći na adresi ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html ili Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, 11000, +38111 3408 900, office@poverenik.rs.

back to top