Pravno obaveštenje

Objavio:
DMK Baby GmbH

Administrativno sedište:

DMK Baby GmbH
Flughafenallee 17
28199 Bremen
Germany

Tel.: +49 421 243 26 000
Fax: +49 421 89963 26 000

Email: kontakt@humana.de
Web: www.humana-baby.com

Upravni odbor:

Dr. Marc-Alexander Mahl, Mariola Marta Matuszek, Peter Hüttmann

Podaci o registraciji:

Amtsgericht Bremen
HRB 29267
USt-IdNr. (VAT Reg No): DE 26 5646 153

Odgovoran za sadržaj:

DMK Baby GmbH
Iris Behrens & Sarah Thedens
Flughafenallee 17
28199 Bremen
Germany

Tel.: +49 421 243 26 000
Fax: +49 421 89963 26 000

Email: kontakt@humana.de
Web: www.humana-baby.com

 

Odricanje od odgovornosti/isključivanje odgovornosti

1. Odgovornost za sadržaj

DMK Baby GmbH priprema ovaj veb-sajt sa najvećom pažnjom i trudi se da obezbedi da sadržaj bude ažuran, potpun i tačan.

Međutim, DMK Baby GmbH ne prihvata nikakvu odgovornost i ne nudi garancije za tačnost, potpunost, ažurnost ili prikladnost informacija ponuđenih na ovoj veb stranici. Korisnik koristi ponuđeni sadržaj u potpunosti na sopstvenu odgovornost.

Odgovornost po bilo kom zakonskom osnovu koja proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili nekorišćenjem našeg veb-sajta ograničena je na štetu koju DMK Baby GmbH ili njeni zaposleni ili ugovarači DMK Baby GmbH prouzrokuju namerno, grubim nemarom ili običnom nepažnjom zbog povreda materijalnih ugovornih obaveza. Štaviše, u slučaju običnog nemara odgovornost je ograničena na iznos štete koji je tipičan i predvidiv za uporedive transakcije ove prirode. Zahtevi za naknadu štete na osnovu kršenja datih garancija ili na osnovu nemačkog Zakona o odgovornosti za proizvode.

Svaka procena zakonitosti izjave o privatnosti mora biti zasnovana isključivo na zakonu Savezne Republike Nemačke. Formulacija prevoda sa nemačkog na druge jezike nije pravno obavezujuća.

2. Odgovornost za linkove

Operater je u svakom trenutku odgovoran za tačnost sadržaja. DMK Baby GmbH se stoga ne može smatrati odgovornim u ovom pogledu.

Zahvalni smo za sve informacije o sumnjivom/nezakonitom sadržaju na sajtovima na koje se upućuje preko linkova sa naše veb stranice. Nakon pregleda takvih informacija, po potrebi ćemo ukloniti veze, pod uslovom da je takva radnja tehnički izvodljiva i razumna.

3. Autorsko pravo

Sadržaj ove početne stranice podleže autorskim pravima.

Njegovo objavljivanje na World Wide Web-u ili drugim internet servisima ne predstavlja izjavu o saglasnosti da ga treća lica koriste na drugim mestima. DMK Baby GmbH dozvoljava da se sav sadržaj pregleda i preuzme. Može se sačuvati ili reprodukovati za privatnu upotrebu. Ako se sadržaj reprodukuje, mora se pozvati na autorska prava i vlasništvo DMK Baby GmbH. Međutim, sadržaj se ne sme reprodukovati, predstavljati, distribuirati ili na drugi način iskorišćavati u javne ili komercijalne svrhe. Ne sme se menjati ili koristiti na drugim veb-sajtovima ili umreženim računarima bez pismene saglasnosti DMK Baby GmbH. Svako kršenje ovih pravila obavezuje dotičnu stranu da odmah uništi sav odštampan ili preuzet sadržaj. Pravo na naknadu štete ostaje zadržano.

Svi tekstovi, slike i drugi radovi generisani na veb-sajtu i postavljeni od strane DMK Baby GmbH su zaštićeni autorskim pravima. Sadržaj je namenjen isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu u kontekstu veb-sajta. U slučaju nepoštovanja, DMK Baby GmbH može pokrenuti građanski i krivični postupak protiv vas.

4. Prava na žigove/pravo industrijske svojine

DMK Baby GmbH i njegova povezana privredna sruštva su vlasnici svih žigova koji se koriste na veb-sajtovima DMK Baby GmbH i Humana. Trećim licima je zabranjeno da upotrebljavaju i koriste sve žigove, logotipe ili etikete.

5. Nadležnost

Sud u Bremenu ima nadležnost.

 

back to top