Polarni medved koji je voleo sunce

Davno, pre nego što su ljudi naselili zemlju, mali polarni medved živeo je u blizini obale Rusije gde se zemlja graniči sa Finskom. Ali on nije živeo na zemlji, živeo je visoko u nebesima. To je bio njegov drugi dom. Kad je zasjalo sunce, on je veselo ležao u njegovim zracima.

Davno, pre nego što su ljudi naselili zemlju, mali polarni medved živeo je u blizini obale Rusije gde se zemlja graniči sa Finskom. Ali on nije živeo na zemlji, živeo je visoko u nebesima. To je bio njegov drugi dom. Kad je zasjalo sunce, on je veselo ležao u njegovim zracima.

Onda je jednog dana, bez upozorenja, sunce iznenada nestalo. Mali polarni medved je pobesneo jer je odjednom postalo hladno i mračno na nebu. Naš mali beli saputnik je postao veoma mrzovoljan. Međutim, kada je video da sunce još uvek sija na zemlji, odlučio je da siđe.

„Ovde sam da povratim sunce“, najavio je ostalim životinjama.

„Nećemo ti ga dati“, rekla je Lisica, drhteći od šoka. 'Bez sunca, tama i hladnoća će ponovo zavladati zemljom.'

„Pa sad je na nebu mračno i hladno“, progunđa beli medved.

Životinje su odlučile da se konsultuju jedna sa drugom. Diskusija je trajala danima i još uvek nisu mogli da se dogovore.

Osmog dana progovori mudri gavran: „Svima nama, braćo i sestre, potrebno je sunce, kao i ovaj mali beli medved. Predlažem da sunce ostane sa nama preko leta. U drugoj polovini godine trebalo bi da se vrati da živi na nebesima. Ovo je tokom naše zime kada mnoge životinje ionako hiberniraju. To bi bilo pošteno.'

I tako je odlučeno.

Od tada, na krajnjem severu, dan traje celo leto, a noć celu zimu.

The polar bear didn't ponder for long before he decided to join the other animals on earth on the coast of Russia right near the border of Finland. In winter, when the sun was up in the heavens, he slumbered in hibernation. For he had no need for the sun then. In summer, the sun returned to earth where the little polar bear lazed about and played with her sunbeams that tickled his nose.

Polarni medved nije dugo razmišljao pre nego što je odlučio da se pridruži ostalim životinjama na zemlji na obali Rusije blizu granice sa Finskom. Zimi, kada je sunce izlazilo na nebesa, spavao je u hibernaciji. Jer tada mu nije bilo potrebno sunce. Leti se sunce vraćalo na zemlju gde je mali polarni medved lenjstvovao i igrao sa svojim sunčevim zracima koji su ga golicali po nosu.

back to top